Gorilla Safaris Blog

Home / promote gorilla safaris in Uganda and Rwanda starting from ether Kenya or Tanzania

June 6, 2020

Uganda gorilla trekking from Kenya or Tanzania

Uganda gorilla trekking from Kenya or Tanzania: Kisoro tours Uganda has continued to promote gorilla safaris in Uganda and Rwanda starting from either Kenya or Tanzania […]