Gorilla Safaris Blog

Home / Uganda offering short gorilla safaris via Kigali

April 24, 2020

Uganda gorilla trekking via Kigali in Rwanda

Uganda gorilla trekking via Kigali in Rwanda: Yes, trekking gorilla in Uganda’s Bwindi impenetrable forest national park or in Mgahinga gorilla national park from Kigali Rwanda […]